Engedélyköteles tevékenységek

Beküldve: .

Erdélyi-szigethegység Természetvédelmi Park
Az Erdélyi-szigethegység Természetvédelmi Park területén folytatott bizonyos tevékenységek kizárólag engedéllyel végezhetőek, melyet a park igazgatóságától lehet igényelni. Az engedélyek hiánya komoly pénzbírságot von maga után. A természetvédelmi park területén engedély- és illeték-köteles például bármilyen gazdasági jellegű tevékenység, táborok, sportversenyek szervezése, sőt a filmezés és a fotózás is, amennyiben a felvételek nem kizárólag saját célra készülnek, hanem anyagi haszon is származik belőlük.


 

Gazdasági tevékenységekhez:

( a Környezetvédelmi Hatóság éves engedélyének megszerzése):

Szükséges iratok: - Az Erdélyi –szigethegység Természetvédelmi Park Igazgatóságához benyújtott írásbeli kérvény, ami tartalmazza a tevékenység pontos megnevezését és a helyét,valamint a kérelmező elérhetőségeit, úgy mint: cím, vezetékes- és mobiltelefonszám, fax... a továbbiakban: kérvény
- Másolat az érvényben lévő Környezetvédelmi Hatósági Engedélyről
- Saját felelősségre tett nyilatkozat, hogy a gazdasági tevékenység, amit folytatni kíván, megegyezik a tavalyi évben végzett gazdasági tevékenységével

Tarifák:
- 0 RON azoknak, akik a park területén állandó lakhellyel rendelkeznek
- 59,5 Ron olyan engedély megszerzése, ami nem igényli a Természetvédelmi Park Tudományos Tanácsának beleegyezését
- 119 Ron olyan engedély megszerzése, amihez szükséges a Természetvédelmi Park Tudományos Tanácsának beleegyezése
 


Nyereséget hozó táborok és sportversenyek szervezése:

Szükséges iratok:
-kérvény
- az engedélyezésre felterjesztett tevékenységek leírása
- a Hegyimentő Szolgálat értesítéséről szóló igazolás ( ha a verseny több megye területét érinti, akkor megyénként külön-külön)

Tarifák:
- 59,5 RON - olyan engedély megszerzése, ami nem igényli a Természetvédelmi Park Tudományos Tanácsának beleegyezését
 


Felszíni és felszín alatti tudományos kutatások:

FONTOS: Valamennyi kutatási eredményt díjtalanul az Erdélyi-szigethegység Természetvédelmi Park rendelkezésére kell bocsátani!

Szükséges iratok:
- kérvény
- a projekt részletes logisztikai leírása, milyen eszközöket és módszereket alkalmaznak a kutatásnál
- a tevékenység pontos helye és ideje
- a kutatócsoport tagjainak felsorolása, elérhetőségeik és életrajzuk
- igényelnek-e segítséget a Park igazgatóságától (idegenvezetőt, különböző felszereléseket...)
- A Román Akadémia (paleontológiai)vagy a Művelődésügyi és kultuszügyi minisztérium (arheológiai)beleegyezése, ha ásatásokat is akarnak végezni
- A Román Akadémia beleegyezése, ha különösen védett területen akarnak kutató munkát végezni
Tarifa: 0 Ron


 

Barlangi fotózás vagy filmezés (profittermelő tevékenység):

Szükséges iratok:
- kérvény
- a kérvényező természetes vagy jogi személy bemutatkozása
- a folytatni kívánt tevékenység leírása
- milyen időszakra kérik az engedélyt

Tarifa:

- 375 RON

A felsorolt engedélyek benyújtásának feltételei:

Minden irat másolatát (olvasható pecsét és aláírás) egy mappában kell elhelyezni, amihez mellékelnni kell egy CD-t vagy egy DVD-t, ami tartalmazza az iratokat ektronikus formátumban is (jpg, pdf vagy doc). Csak azokat a mappákat fogadják el, amelyekhez mellékelve van az engedélyeztetési eljárás díjának kifizetését igazoló számla. Az összeget az Erdélyi-szigethegység Tarmészetvédelmi Park Igazgatóságának székhelyén, Sudrigiu (kisszedres) faluban lehet befizetni. Az engedélyeztetési eljárás során az Igazgatóság kérhet kiegészítő információkat.
A benyújtott kérvényeket elemzik és esetenként engedélyezik a kérelem benyújtásától számított 15 munkanapon belül azon kérelmek esetében, amelyekhez nem szükséges a Tudományos Tanács beleegyezése, és 30 munkanapon belül azon kérelmek esetében, amelyekhez szükséges a Tudományos Tanács beleegyezése, vagy a kiegészítő információk beérkezésének napjától.
A kérelmek bevétele és az engedélyek kibocsátása az Erdélyi-szigethegység Természetvédelmi Park Igazgatóságának székhelyén történik minden kedden és csütörtökön 9 és 16 óra között.

Az Erdélyi-szigethegység Természetvédelmi Park Igazgatóságának elérhetősége:

Administraţia Parcului Natural Apuseni,
Centrul administrativ şi de vizitare Sudrigiu
417419 comuna Rieni, jud. Bihor
tel/fax 0259/329339, 0372/702242
e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.