Akiket összeköt az Erdélyi-szigethegység

Beküldve: .

Nagyváradi EKE '91
Tiponut TiborA Nagyváradi EKE (Erdélyi Kárpát Egyesület) a legaktívabb Bihar megyei turisztikai jellegű civil szervezet. Szinte minden hétre szerveznek túrát az Erdélyi-szigethegység valamelyik varázslatos szegletébe. Nyitott szervezet lévén bárkit szívesen látnak családias kirándulásaikon, aki jelentkezik a meghirdetett túrára. A Nagyváradi EKE vezetője, Tiponucz Tibor számolt be lapunknak tevékenységükről, terveikről.A mai EKE őse 1891-ben alakult meg Kolozsváron Erdélyrészi Kárpát-Egyesület néven. Mikor hívták életre a nagyváradi alosztályt és milyen célokat tűztek ki?

Az Erdélyi Kárpát Egyesület Bihar megyei osztálya 1991 május 24-én alakult, nagyjából az első EKE alakulásának 100 éves évfordulóján. A jelen lévő 63 alapító tag egyöntetűen elfogadja, hogy az EKE hagyományok szellemében az egyesület az amatőr turisták szervezete. Az egyesület céljai a turizmus minden válfajának művelése és népszerűsítése, a honismeret terjesztése, történelmi értékeink és néprajzi hagyományaink védelme, természetvédelem, turistajelzések festése, turistautak karbantartása. A Bihar megyei osztály megalakulásától a Kolozsváron székelő országos EKE fiókszervezeteként működött 2006 decemberéig. akkor egy sajnálatos esemény miatt kénytelenek voltunk megújulni. A Nagyváradi bíróságon 2007 április 20-án jegyezték be a Bihar megyei osztály jogutódjaként az EKE 91 Nagyvárad-Bihar egyesületet. Természetesen az uj név alatt is tovább követjük az EKE hagyományait.
 
Bihar-kapu barlang

Ma milyen szerepet tölt be a bihar megyei turisztikai életben a Nagyváradi EKE?
Egyesületünk, az EKE'91 Nagyvárad-Bihar és elődje a Bihari osztály kezdetektől a Bihar megyei amatőr turisták legnagyobb tömegbázisa. (Jelenleg is több mint 180 tagunk van.) Az egyesület a Bihar megyei magyar turisták számára olyan, mint egy igazi nagycsalád. Itt mindenki, kortól és nemtől függetlenül talál maga számára barátokat és elfoglaltságot. Hétvégenként rengeteg túra és kirándulás várja az érdeklődőket, elsősorban a környékbeli hegyekbe, de egyre több a hosszabb távú túra is, de az uniós csatlakozás óta folyamatosan nő a külföldi túrák száma is. Télen minden szombat délelőtt ismeretterjesztő előadásaink vannak vetítéssel egybekötve. Kedd délutánonként egyfajta klub élet működik a székhelyünkön, turisztikai folyóiratokat terjesztünk, túravezető oktatást tartunk, nyáron honismereti táborokat szervezünk, emléktúrákon veszünk részt, emléktábla avatásokon és koszorúzásokon. Számos belföldi és külföldi szervezettel tarjuk a kapcsolatot. A Hajdú Bihar megyei és Debrecen városi természetbarát szövetséggel testvér egyesületként működünk együtt.

Az egyesület a közelmúltban két részre szakadt. Mi a helyzet jelenleg, a Nagyváradi EKE néven működő egyesület milyen jogi státusszal bír és hány tagja van?
Igen, a korábban említett sajnálatos esemény! 2006 decemberében pár fő csöndben, minden előzetes jelzés nélkül kivált az egyesületből és új szervezetet alapított, sajnos a mienkhez a megtévesztésig hasonló néven. 2007 januárjában sokat tárgyaltunk, hogy térjenek vissza az anya egyesületbe, vagy legalább a nevüket változtassák meg. Az országos EKE vezetőség is próbált segíteni, de eredménytelenül, így a január 20-i közgyűlésen döntöttünk: az egyesületet önálló jogi személyként bejegyeztettük a nagyváradi bíróságon Erdélyi Kárpát Egyesület '91 Nagyvárad - Bihar néven. Az erről szóló határozatot 2007 április 20-án kaptuk kézbe. Az Országos EKE vezetőséggel közös nyilatkozatban szögeztük le, hogy önálló jogi személyként továbbra is tagjai maradunk az országos EKE-nek.
Nevünkben a '91 jelképezi, hogy eredeti megalakulásunk éve 1991 volt, de benne van a régi EKE megalakulása is, ami 1891. Együtt használjuk a város, Nagyvárad és a megye, Bihar nevét, hiszen mindenki számára nyitottak vagyunk. A város és a megye magyar turistáit egyaránt várjuk sorainkba.
S nagyon büszkék vagyunk rá, hogy a nevünket sikerült a román nyelv mellett magyar nyelven is bejegyeztetni. Tagságunk jelenleg több mint 180 fő, ennél több tagja csak a Kolozsvári EKE-nek van. A tagság nagyobb része nyugdíjas, de növekedőben van a fiatal tagok száma.
 
Biharkabán

Az Internetes oldalukon különösen gazdag éves programtervezetet találhat az érdeklődő, ami komoly szervező munkát feltételez. Mit emelne ki az idei programkínálatból?
Megmondom őszintén, nekünk minden programunk nagyon kedves, nem könnyű bármit is kiemelni a többi közül. De ha nagyon muszáj, talán a különböző emléktúrákat, a Föld napi takarítással egybekötött kirándulásokat, illetve kiemelném azokat a kirándulásokat, amelyeknek keretében ünnepélyesen felavatjuk az új tagokat, de akkor már meg kell említenem a már hagyományossá vált külföldi túráinkat is.

Milyen forrásból tudják biztosítani a háttérmunkához, szervezéshez szükséges anyagi fedezetet?
Sajnos mind a mai napig az elsődleges anyagi forrásunk a tagság által befizetett tagdíj. Tavaly akadt egy vállalkozó hölgy, Floti Livia, aki lelkes EKE tagként egy számunkra komoly összeggel támogatta egyesületünket. Élve a törvény adta lehetőségekkel idén már több személy felajánlotta az egyesületnek jövedelemadója 2%. Bár ez nem túl nagy összeg, de reméljük, hogy lesz még sok lelkes felajánló, így erre a forrásra is támaszkodhatunk. Ezen kívül egy hatalmas forrást jelentenének a pályázati lehetőségek, de pillanatnyilag nincs egy ügyes pályázatíró szakember sorainkban. Ettől függetlenül már született néhány eredményes pályázatunk. Ezeknek köszönhetően célirányos anyagi támogatást kaptunk a Szülőföld Alaptól, a Bihar megyei, illetve a Nagyváradi Önkormányzattól.

Van-e kapcsolatuk magyarországi turisztikai egyesületekkel, civil szervezetekkel?
Nagyon sok magyarországi kapcsolatunk van. Elsősorban turisztikai és környezetvédő szervezetekkel, alacsonyabb és magasabb szinten egyaránt. Pest környékén a Magyar Turista Egyesülettel, a természetbarát szövetségek közül a Hajdú Bihar megyeiekkel, a Debreceni, Szolnoki, Nyíregyházi szövetséggel, de magával az Észak-Alföldi Regionális Természetbarát szövetséggel is. S ezek mind igazi élő kapcsolatok. Évente több közös túra, közös megemlékezések, közös rendezvények, illetve közös pályázatok töltik meg élettel a kapcsolatot. Például a most zajló túravezető képzést is az Észak-Alföldi Régióval közösen csináljuk.
 


Az ismeretterjesztés eddig is fontos szerepet kapott az egyesület tevékenységei közt. Milyen előadásokat láthatnak az idén az érdeklődők?

A téli előadás sorozat most ért véget. Őszig a sűrű túraprogram miatt ezek háttérbe szorulnak. Őszre viszont már szervezzük a Bihar megyei hegyi mentők előadását, akik az idén mászták meg Dél-Amerika legmagasabb csúcsát, az Aconcaguát (6962 méter), meghívjuk előadásra azokat a Marosvásárhelyi EKE-seket, akik a Kilimandzsárón jártak, és már több éves hagyomány nálunk, hogy Erőss Zsolt minden ősszel beszámol legutóbbi izgalmas expedíciójáról.

Milyen terveik vannak a közeljövőt illetően?

Terveink? Minél több hasznos és érdekes kirándulást és programot biztosítani tagságunk és megyénk természetszerető és túrázni vágyó magyarsága számára, nagyobb szabású külföldi kirándulásokat szervezni minél olcsóbban, ujra saját teljesítménytúrát szervezni és van egy nagyon nagy tervünk. Szinte ki sem merem mondani, az EKE'91 Nagyvárad-Bihar a Hajdú Bihar és Debreceni Természetbarát Szövetséggel közösen megpróbálja megrendezni a 2009-es évi EKE Országos Vándortábort. Ez egy rendkívül nagy feladat. Bár a Bihari osztály már szervezett két vándortábort, de akkoriban a résztvevők száma nem volt több 300 főnél. Manapság már körülbelül 1200 - 1400 főre kell számolni. Ennyi ember számára szállást, komfortot biztosítani öt napra, ellátni őket túrákkal, vetélkedőkkel, honismereti és egyéb programokkal úgy, hogy egyetlen helyszín se legyen túlzsúfolt, mindenki jól érezze magát és elégedetten távozzon, rendkívül nehéz feladat. Ehhez nagyon sok lelkes ember, elszántság, kitartás, szervezés és nem utolsó sorban rendkívül sok pénz szükségeltetik! Ráadásul az előző táborszervezők, Kolozsvár és Marosvásárhely igen magasra tették a mércét.
Pásztai András