A Tenkei Természettudományi Múzeum

 
tenke004A Tenkei Természettudományi Múzeum fenntartói 1956 májusától - nyitásától kezdve -, a Fekete Kőrös felső- és középső vidékének kőzet-, növény- és állattani bemutatását tűzték ki célul. Alapítója, a gyűjtemény létrehívója CSÁK KÁLMÁN. A két teremben bemutatott anyag, a térség kőzetét és őslénytani leleteit /köztük a ritka barlangi hiéna csontjait és koponyáját/, valamint a térség flóra- és fauna gyűjteményét tárja a látogatók elé.
A tenkei Czárán Gyula barlangász-körrel és több honismereti, illetve természetvédelmi egyesülettel, alapítvánnyal közös rendezvényeink segítenek a természet szeretetének, tiszteletének terjesztésében.
 
Aki Pádist a Nagyszalonta-Belényes útvonalon, a Fekete-Körös völgyét érintve közelíti meg minden bizonnyal átutazott már Tenkén. Ha tehetik a következő alkalommal feltétlenül álljanak meg a református templom mellett található természettudományi múzeumnál: Tenke, Str Avram Iancu utca, Nr. 53 szám
 
 
A Múzeumlátogatáshoz előzetes bejelentkezés szükséges!
Időpontegyeztetés: 0040 259 310299  vagy 0040 742 014371 .
 
 
 

Néhány szó Tenkéről

 
tenke001Tenke község Romániában, Bihar megyében. Nagyváradtól 40 km-re délre, a magyar határ közelében, a Fekete-Körös mellett található. A falu a 20. század elején még csaknem teljesen magyar lakosságú volt,de a század második felétől kezdve a magyarok nagyobb része elvándorolt (főleg Magyarországra), és a helyükbe mintegy 30 környező településről románok költöztek. Rajtuk kívül a falu melletti cigánytelepre az utóbbi évtizedekben több mint ezer roma is települt. Vallási megoszlás szerint a falu lakói az ortodox, református és katolikus felekezethez tartoznak. Tenke lakosainak száma kb. 5 500, akik közül kb. 65% román, 20% roma és 15% magyar nemzetiségű.
 
 
 
A Tenkei Református Egyház fenntartásában 2009 május 30-a óta egy művelődési központ működik, nyitva a délbihari szórványosodó magyarság felé.
Az egyházi tulajdonban levő épület bővítésével, az 1956 májusában megnyitott községi Természettudományi Múzeum működtetése vált lehetővé az 5 funkciós (feladatkörös) szolgálat által.
 
 

Az egyházi, lelki, közösségi alkalmak otthona.

Ifjusági találkozók, táborok, képzések, tréningek, gyermekfoglalkozások és kézművesfoglalkozások, presbiterképzés, lelkigondozói napok, csendesnapok, kórustalálkozók, nőszövetségi tevékenységek, idősek/rokkantok találkozóira kerül sor a jövőben.

 

Művelődési tevékenység is helyet kap a Központban.

 
tenke002
Evangéliumi értékek közlése, a művelődés mint az Örömhír közvetítője kiemelt fontosságú az egészséges Krisztus-követésben. Erre a múzeum kiállítása, a könyvtár, a koncertek, alkotó táborok, irodalmi/művelődési körök, műveltségi versenyek, filmklub, zene alkotókörök, honismereti-helytörténeti és népzenei körök, kórus tevékenysége gazdagsága hivatott szolgálni.
Kilenc Műveődési Házzal, Központtal közös együttmőködés nagyban élénkíti, növeli ezen való törekvésünket.
Az anyanyelv művelése és népünk történelmének ismertetése, az egészséges és szükséges identitástudatra nevelés felvállalása számára is fészek szeretne lenni e Központ.