Dukrét Géza

Az Erdélyi Kárpát Egyesület Bihar Megyei Osztályának története

A megalakulás előzményei:

1990 novemberében dr. Tövissi József értesített, hogy Kolozsváron megalakult a Kárpát Turista Egyesület, melynek célja a száz éve alakult EKE hagyományainak folytatása.
A levél így szólt:

Kedves barátaink!

Ezúton hozzuk tudomásukra, hogy f. év február 14-én Kolozsvárt, 65 alapító tag részvételével turista egyesületet alapítottunk.
Célunk, mint jogutódok, a közel 100 éve (1891. május 11-én) alakult Erdélyi Kárpát Egyesület hagyományainak folytatása.
Alapszabályunk, a megalakulási jegyzőkönyv, valamint a Turisztikai Minisztérium 1990. április 7-i keltezésű, 807 számú engedélye alapján Kolozsvár városi bírósága 1990. április 20-i, 268 számú határozatával egyesületünket jogi személlyé nyilvánította.
Célunk a szervezett amatőr turizmus, a környezet- és műemlékvédelem, ismeretterjesztő előadások rendezése és turisztikai tájékoztató kiadványok szerkesztése.
Amennyiben helyi turista egyesületet alapítottak, vagy szándékukban van alapítani, kérjük kapcsolatfelvétel jelzéseként mielőbb válaszoljanak az alábbi címre:
Dr. Tövissi József 3400 Kolozsvár, Pasteur-utca 24/36.
ELNÖK, TITKÁR,
Dr. Tövissi József Imecs Zoltán

1991 januárjában megkaptam az első körlevelet és egyben meghívót a gyergyószárhegyi centenáriumi ünnepségre.

KÁRPÁT TURISTA EGYESÜLET
KOLOZSVÁR
Elnök címe: 3400 Cluj Kolozsvár, 1991. január 16.
Pasteur-u. 24/36
Telefon: 951 - 27366
Első körlevél
AZ ERDÉLYI KÁRPÁT EGYESÜLET CENTENÁRIUMA
Gyergyószárhegy 1991. május 11-13.

Tisztelt DUKRÉT GÉZA úrnak, Nagyvárad.

Értesítünk, hogy f. év május 11-13 között az Erdélyi Kárpát Egyesület alapításának 100 éves évfordulója alkalmából Gyergyószárhegyen és a Gyilkos-tónál turista találkozót rendezünk. Kezdeményező a kolozsvári KTE. Szervező: a KTE által kiküldött szervezőbizottság.
A találkozó programjából /előzetes/:
Május 10 Gyülekezés, jelentkezés Szárhegyen
Május 11 Megnyitóünnepség, felolvasások, előadások. Tárgykör:
Szemelvények a turistaság történetéből
Az Erdélyi Kárpát Egyesület története
Az „ERDÉLY" turista folyóirat életrajza
Az Erdélyi Kárpát Egyesület jeles vezetőiről
Turista tájak szépségeinek és kultúrörökségeinek bemutatása
Turista útvonalak ismertetése, bemutatása. Diavetítések.
A falusi turizmus és jelentősége. Perspektívák.
Befejező megbeszélések
Május 12 Kirándulás társas gépkocsival a Gyilkos-tóhoz.
Május 13 A kirándulás befejezése. Indulás haza.
Amennyiben találkozónkon szándékod van részt venni, kérünk jelezd ezt a mellékelt űrlap kiállításával és címünkre való mielőbbi juttatásával. Válaszodat legkésőbb február 15-ig postázd egyesületünk elnöke címére, hogy munkálatainkat zavartalanul folytathassuk. Ügyintézésünk folytatása során február végén küldjük címedre a második körlevelet, amelyben többek között jelezzük a részvételi költségeket is.
A második körlevelünkre vonatkozó válaszleveledben várjuk előadásod egy gépelt oldalnyi /32 sor, 64 jel/ magyar nyelvű kivonatát.

Dr. TÖVISSI JÓZSEF A SZERVEZŐBIZOTTSÁG
a KTE elnöke

 

Márciusban körlevél érkezett Méder Árpádhoz, hogy gyűjtse össze a pénzt a résztvevőktől és egy névsorral együtt küldje el Kolozsvárra.
1991. május 10-én 15-en mentünk el Nagyváradról a gyergyószárhegyi centenáriumi ünnepségre: Méder Árpád, Méder Livia, Dukrét Géza, Dukrét Aranka, Borbély Gábor, Borbély Katalin, Péter I. Zoltán, Péter Emilia, Venczel Márton, Venczel Ilona, Sófalvi István, Dimény Áron, Dimény Ilona, Balogh Éva, ifj. Balogh Éva.

Az ünnepség után Tövissi József felkért, hogy ha van lehetőség rá, alakítsuk meg Váradon is az EKE osztályt.
Hazatérve megírtam a Bihari Naplóban az EKE történetét és felhívást tettem közzé a Bihari Osztály megalakítására...

 

(Regisztrált felhasználóink a teljes dokumentumot letölthetik .pdf formátumban a Felhasználói menü Letölthető dokumentumok menüpontja alól.)