Az oldalainkon található települések és földrajzi nevek szótára

román – magyar
(magyar-román)

Abrud Abrudbánya
Aleu Aló
Ariesul Mic Kis-Aranyos
Arieş Aranyos
Avenul Acoperit Fedett-zsomboly
Avenul Borţigului Porcika-zsomboly
Avenul Gemănata Iker-zsomboly
Avenul Negru Fekete-zsomboly
Avram Iancu Felsővidra
Aştileu Esküllő
Baia Susanei Zsuzsanna fürdőkádja
Baia de Criş Körösbánya
Barcău Berettyó
Barsa Cohanului Kóhiak katlana
Beiuş Belényes
Beliş Jósikafalva
Bologa Sebesvár
Borţigu Porcika
Brusturi Tataros
Brăiasa Golgota
Budoi Bodonos
Budureasa Bondoraszó
Buteasa Bocsásza
Băiţa Rézbánya
Bălileasa Bál-rét
Bărăbanţi Borbánd
Cârligaţi Horgas-patak
Casa de Piatra Kőház
Cascada Bulbuci Háromkirály-esések
Cascada Evantai Eminenciás-vízesés
Cascada Galbena Galbina-vízesés
Cascada Iadolina Jadolina-vízesés
Cascada Laia Lája-vízesés
Cascada Moara Dracului Ördögmalom-vízesés
Cascada Moloh Czárán-vízesés
Cascada Oşelu Schmidl-vízesés
Cetatea Boga Boga-katlan
Cetatea Bohodeiului Bohogyő sziklavára
Cetatea Boilor Baj-vár
CetătileRădesei Aragyásza-barlang
Cetăţile Ponorului Csodavár
Cheile Galbenei Galbina-kőköz
Cheile Ordâncusei Ördöngös-völgy
Cheile Someşului Cald Szamos-bazár
Chicera Jézer
Chiscău Kiskoh
Cornul Muntelui Szegelet-havas
Crişul Alb Fehér-Körös
Crişul Negru Fekete-Körös
Crişul Pietros Köves-Körös
Cubleş Lápos
Cucurbăta Mare Nagy-Bihar csúcs
Cucurbăta Mică Kis-Bihar
Călăţele Kiskalota
Căpiţa Baáltornya
Dealul Crucii Kereszt-hegy
DealulTaberei Tábor-hegy
Defileul Crişului Repede Révi-szoros
Derna Felsőderna
Detunatele Detunáta
Fântânele Funtinell
Gârda de Sus Felsőőr (Felsőgirda)
Gârda Seacă Száraz-Őr
Gardul Boghii Boga-vár
Gheţarul de la Scărişoara Szkerisóra-jégbarlang
Gheţarul Focul Viu Eszkimó-jégbarlang
Groapa de la Barsa Bársza-katlan
GroapaRuginoasă Rozsda-szakadék
Găina Gajna
Iad Jád
IcPonor Ponor-Ék
Între Ape Vizekköze
Izbucul Galbenei Galbina-forrás
Izbucul Ponor Ponor-v ízkelet
Izbucul Ursului Medve-forrás
Izvorul Minunilor Csoda-forrás
Izvorul Rece Hideg-forrás
Lumea Pierdută Elveszett világ
Lunca Biharlonka
Meziad Mézged
Moneasa Menyháza
Muncel Kis-havas
Munte Nagy-havas
Muntele Bătrâna Öreg-havas
Muntele Tisa Tisza-hegy
Muntii Bihorului Bihar-hegység
Muntii Codru-Moma Béli-hegység
Munţii Apuseni Erdélyi-Szigethegység
Munţii Bucegi Bucsecs
Munţii Drocea Drócsa
Munţii Gilăului Gyalui-havasok
Munţii Meseşului Meszes
Munţii Plopişului Réz-hegység
Munţii Pădurea Craiului Király-erdő
Munţii Vlădeasa Vlegyásza
Măgura Ferice Harasztosi-Magura
Măgura Vânătă Kék-Magura
Mărişel Havasnagyfalu
Ocoale Akol
Onceasa Oncsásza
Padiş Pádis
Pârâul Beliş Béles-patak
Pestera Honu Belcazárpalotája
Peştera Pestes
Peştera Bătrânului Handl-(Pokol-)barlang
Peştera Căput Hamlet-barlang
Peştera de la Vadu Crişului Zichy-barlang
Peştera Ursilor Medve-barlang
Piatra Arsă Égett-kő
Piatra Bulzului Bulz-kő
Piatra Craiului Király-hágó
Piatra Galbenei Galbina-szirt
Piatra Secuilor Székely-kő
Piatra Tâlharului Tolvaj-kő
Pietrele Boghii Boga-szirt
Pietroasa Vasaskőfalva
Poarta lui lonel János-kapu
Poiana Biharmező
Poiana Boga Boga-liget
Poiana Florilor Flóra-rét
Poiana Ponor Ponor-rét
Poiana Rădesei Fortuna-liget
Portile Bihorului Bihar-kapu
Postăvarul Nagykő-havas
Pădurea Neagră Feketeerdő
Remeţi Remete
Rimetea Torockó
  Biharrósa
Roşia Montană Verespatak
Satul de vacanţă Boga Boga-telep
Scărisoara Aranyosf ő
Sebişel Kis-Sebes
Sohodolul Mare Tulogdi-gádor
Someşul Cald Meleg-Szamos
Stâna de Vale Biharfüred
Sudrigiu Kisszedres
Sura Boghii Gót-barlang
Săritoarea Bohodei Nagy-Phaeton-vízesés
Săritoarea Ieduţului Szerenád-vízesés
Şaua Băiţa Feredő-nyereg
Şaua Cumpănăţelul Kopott csapás nyerge
Şaua Vârtop Vertop-hágó
Şepreuş Seprős
Şesul Gârzii Őr-rét
Şinteu Solyomkővár
Şuncuiuş Vársonkolyos
Şaua Băiţa Feredő-nyereg
Teiuş Tövis
Tomaşca Tamáska-rét
Tăul Vărasoaia Balogh Ernő – (Varasó-) tó
Vadu Crişului Rév
Valea Apa Râpii Papokvize
Valea Bistra Bisztra-patak
Valea Bătrâna Öreg-patak
Valea Cetăţii Várak völgye
Valea Drăganului Drágán völgye
Valea Feredeului Feredő-patak
Valea Gârdişoara Kis-Őrvölgye
Valea Luncşoara Lankás-völgy
Valea Seacă Száraz-völgy
Valea Ursului Medve-völgy
Vârfurile Halmágycsúcs
Vaşcău Vaskoh
Vf. Biserica Moţului Mócok temploma
Vf. Boghii Boga-kő
Vf. Bohodei Istenekhavasa
Vf. Briţei Sík-havas
Vf. Bălileasa Bál-réti-csúcs
Vf. Cârligata Horgas-havas
Vf. Ciripa Cserepes-tető
Vf. Cuciulata Kucsma-kő
Vf. Fântâna Rece Hideg-kút-csúcs
Vf. Glăvoi Havasfő
Vf. Gudapu Balázs-csúcs
Vf. Poieni Mező-havas
Vf..Ţapul Bak-hát
Voivozi Almaszeg
Vărăşoaia Varasó
   
magyar-román
Abrudbánya Abrud
Akol Ocoale
Almaszeg Voivozi
Aló Aleu
Aragyásza-barlang CetătileRădesei
Aranyos Arieş
Aranyosfő Scărişoara
Baáltornya Căpiţa
Baj-vár Cetatea Boilor
Bak-hát Vf..Ţapul
Balázs-csúcs Vf. Gudapu
Balogh Ernő – (Varasó-) tó Tăul Văraşoaia
Bál-rét Bălileasa
Bál-réti-csúcs Vf. Bălileasa
Bársza-katlan Groapa de la Barsa
Belcazárpalotája Pestera Honu
Belényes Beiuş
Béles-patak Pârâul Beliş
Béli-hegység Munţii Codru-Moma
Berettyó Barcău
Biharfüred Stâna de Vale
Bihar-hegység Munţii Bihorului
Bihar-kapu Porţile Bihorului
Biharlonka Lunca
Biharmező Poiana
Biharrósa
Roşia de Beiuş
Bisztra-patak Valea Bistra
Bocsásza Buteasa
Bodonos Budoi
Boga-katlan Cetatea Boga
Boga-kő Vf. Boghii
Boga-liget Poiana Boga
Boga-szirt Pietrele Boghii
Boga-telep Satul de vacanţă Boga
Boga-vár Gardul Boghii
Bohogyő sziklavára Cetatea Bohodeiului
Bondoraszó Budureasa
Borbánd Bărăbanţi
Bucsecs Munţii Bucegi
Bulz-kő Piatra Bulzului
Czárán-vízesés Cascada Moloh
Cserepes-tető Vf. Ciripa
Csoda-forrás Izvorul Minunilor
Csodavár Cetăţile Ponorului
Detunáta Detunatele
Drágán völgye Valea Drăganului
Drócsa Munţii Drocea
Egett-kő Piatra Arsă
Elveszett világ Lumea Pierdută
Eminenciás-vízesés Cascada Evantai
Erdélyi-Szigethegység Munţii Apuseni
Esküllő Aştileu
Eszkimó-jégbarlang Gheţarul Focul Viu
Fedett-zsomboly Avenul Acoperit
Fehér-Körös Crişul Alb
Feketeerdő Pădurea Neagră
Fekete-Körös Crişul Negru
Fekete-zsomboly Avenul Negru
Felsőderna Derna
Felsőőr (Felsőgirda) Gârda de Sus
Felsővidra Avram Iancu
Feredő-nyereg Şaua Băiţa
Feredő-patak Valea Feredeului
Flóra-rét Poiana Florilor
Fortuna-liget Poiana Rădesei
Funtinell Fântânele
Gajna Găina
Galbina-forrás Izbucul Galbenei
Galbina-kőköz Cheile Galbenei
Galbina-szirt Piatra Galbenei
Galbina-vízesés Cascada Galbena
Golgota Brăiasa
Gót-barlang Şura Boghii
Gyalui-havasok Munţii Gilăului
Halmágycsúcs Vârfurile
Hamlet-barlang Peştera Căput
Handl-(Pokol-)barlang Peştera Bătrânului
Harasztosi-Magura Măgura Ferice
Háromkirály-esések Cascada Bulbuci
Havasfő Vf. Glăvoi
Havasnagyfalu Mărişel
Hideg-forrás Izvorul Rece
Hideg-kút-csúcs Vf. Fântâna Rece
Horgas-havas Vf. Cârligata
Horgas-patak Cârligaţi
Iker-zsomboly Avenul Gemănata,
Istenekhavasa Vf. Bohodei
Jád Iad
Jadolina-vízesés Cascada Iadolina
János-kapu Poarta lui lonel
Jézer Chicera
Jósikafalva Beliş
Kék-Magura Măgura Vânătă
Kereszt-hegy Dealul Crucii
Király-erdő Munţii Pădurea Craiului
Király-hágó Piatra Craiului
Kis-Aranyos Ariesul Mic
Kis-Bihar Cucurbăta Mică
Kis-havas Muncel
Kiskalota Călăţele
Kiskoh Chiscău
Kis-Őrvölgye Valea Gârdişoara
Kis-Sebes Sebişel
Kisszedres Sudrigiu
Kóhiakkatlana Barsa Cohanului
Kopottcsapásnyerge Şaua Cumpănăţelul
Kőház Casa de Piatra
Körösbánya Baia de Criş
Köves-Körös Crişul Pietros
Kucsma-kő Vf. Cuciulata
Lája-vízesés Cascada Laia
Lankás-völgy Valea Luncşoara
Lápos Cubleş
Medve-barlang Peştera Ursilor
Medve-forrás Izbucul Ursului
Medve-völgy Valea Ursului
Meleg-Szamos Someşul Cald
Menyháza Moneasa
Meszes Munţii Meseşului
Mézged Meziad
Mező-havas Vf. Poieni
Mócok temploma Vf. Biserica Moţului
Nagy-Bihar csúcs Cucurbăta Mare
Nagy-havas Munte
Nagykő-havas Postăvarul
Nagy-Phaeton-vízesés Săritoarea Bohodei
Oncsásza Onceasa
Ördögmalom-vízesés Cascada Moara Dracului
Ördöngös-szakadékvölgy Cheile Ordâncusei
Öreg-havas Muntele Bătrâna
Öreg-patak Valea Bătrâna
Őr-rét Şesul Gârzii
Pádis Padiş
Papokvize Valea Apa Râpii
Pestes Peştera
Vasaskőfalva Pietroasa
Ponor-Ék IcPonor
Ponor-rét Poiana Ponor
Ponor-v ízkelet Izbucul Ponor
Porcika Borţigu
Porcika-zsomboly Avenul Borţigului
Remete Remeţi
Rév Vadu Crişului
Révi-szoros Defileul Crişului Repede
Rézbánya Băiţa
Réz-hegység Munţii Plopişului
Rozsda-szakadék GroapaRuginoasă
Schmidl-vízesés Cascada Oşelu
Sebesvár Bologa
Seprős Şepreuş
Sík-havas Vf. Briţei
Solyomkővár Şinteu
Susána fürdőkádja Baia Susanei
Szamos-baz ár Cheile Someşului Cald
Száraz-Őr Gârda Seacă
Száraz-völgy Valea Seacă
Szegelet-havas Cornul Muntelui
Székely-kő Piatra Secuilor
Szerenád-vízesés Săritoarea Ieduţului
Szkerisóra-jégbarlang Gheţarul de la Scărişoara
Tábor-hegy DealulTaberei
Tamáska-rét Tomaşca
Tataros Brusturi
Tisza-hegy Muntele Tisa
Tolvaj-kő Piatra Tâlharului
Torockó Rimetea
Tövis Teiuş
Tulogdi-gádor Sohodolul Mare
Várak völgye Valea Cetăţii
Varasó Vărăşoaia
Vársonkolyos Şuncuiuş
Vaskoh Vaşcău
Verespatak Roşia Montană
Vertop-hágó Şaua Vârtop
Vizekköze Între Ape
Vlegyásza (v.Vigyázó) Munţii Vlădeasa
Zichy-barlang Peştera de la Vadu Crişului