Biharfüred környékének látnivalói

Beküldve: .

Csodaforrás (Izvorul Minunilor) Azt meséli a rege, hogy itt a föld alatt állott egykor a hatalmas jégbirodalom, melynek tündéri szép királyleányát atyja óva intette a szerelem tüzétől. De a királylány mit sem hallgatott atyja szavára, Tűzkirály heves szerelmétől pedig összeolvadtak a hatalmas birodalom kőcsarnokait alátámasztó jégoszlopok, maguk alá temetve az ifjú szerelmespárt is. Ennek az óriási hegyomlásnak nyomai a felszínen szanaszét heverő sziklatömbökön ma is láthatók. A hatalmas, elolvadt földalatti birodalom jéghideg vize pedig ma is szüntelenül ömlik a föld gyomrából. A forrás Biharfüredtől háromnegyed km-re van. Az út negyedórás kényelmes séta.


Remete-forrás (Izvorul Eremitului) "Erdő mélyén - hogy világ ne lássa -Rejtőzik a Remete forrása:Pázsitszőnyeg terítve alája,Sűrű bükklomb sátra borul rája."(CZÁRÁN)Úgy tartják a fürdő környékén, hogy itt egy remete lakik, akit még nem látott senki, mivel az emberek elől rejtőzködik és csak akkor bújik elő, mikor senki sincsen a forrás közelében. Az út kb. másfél km sima völgyi úton, háromnegyed órás séta.

 


Kusztura (Custura) Az 1263 m tszf. magasságban lévő sziklaerkélyről gyönyörű kilátás nyílik. Alattunk Budureasa házai, nyugat felé a Meziesen átkígyózó út és Beius (Belényes). A Fekete-Körös (Crisul Negru) síksága felett túloldalt a Moma Codru (Béli-hegység) hosz-szú hegyláncolata, előttünk a vulkáni kúp jellegű Fericei Magura, délnek és délnyugatnak a petroszi (Pietroasa) és galbinai hegyvilág csúcsai, háttérben a Nagy Bihar. Biharfüredről a körút 5 km hosszú és 2,5 órás sétával teljesíthető. A legsimább sétaút a környéken.


Sasok szérűje (Aria Vulturilor) A legkedveltebb könnyen elérhető célpont Biharfüredről, mintegy erőpróba egy nagyobb havasi kiránduláshoz. Oda-vissza 4 km, 230 m emelkedő, fel háromnegyed, le félórás út a Csodaforrás felé. A Sasok szérűje a Kishavas (Muncei) egy oldalágán levő tisztás 1330 m magasságban, amit körös-körül festői fenyvesliget övez.


Kishavas (Muncei) 1414 m magas gerince a Mezőhavastól (Poieni) északra, a Dregán nyugati oldalát képező hegyhát. Tetején széles terjedelmű havasi legelők vannak. Kedvelt kirándulópont, mivel szép kilátás nyílik innen a Dregánon túl keletre lévő, háromcsúcsú, 1792 m magas Bocsászára (Buteasa). Délre a Mezőhavas (Poieni) látszik, üde zöld kupolája a boróka koszorúval és sűrű fenyves fürtökkel teleaggatott oldalával. Attól balra a Dregánba lejtő leirtott hegyoldal a Ciripa. A Bocsászától délre húzódó hegygerinc kis emelkedése a Sztenisora (Stănisoara, 1720 m), melytől jobbra a Bricej (Britei) 1758 m-es csúcsával belekapcsolódik a Nagyhavas (Cornu Muntilor) főgerincébe. A Bocsásza és a Sztenisora között látszó mély sziklás szakadékban fekszik az Ördögmalom (Moara Dracului), amelynek vízesése a Kishavasról a Dregánba vezető útról jól látható. A havasi legelőn a 2361 magassági ponttól észak felé 2 km-re az 1394 m-es szikla erkélyéről az ún. Éden- (Raia-) kilátóról elbűvölő látványban lehet részünk a Dregán völgye felé, az egész kép fölött a Vlegyásza (Vlădeasa) uralkodik hatalmasan elnyúlt, komor tömegével. Biharfüredről az út oda-vissza 6 km és 300m emelkedő, fel 1 óra, lefelé háromne-gyed óra. A Sasok szérűjéről a Kishavasra az út éppen 1 km és kb. 10-15 percig tart.


Mezőhavas (Poieni) A Mezőhavas csúcsa alatt A Biharfüred felett emelkedő 1627 m magas csúcsról óriási kiterjedésű körpanoráma nyílik, ezért csak szép időben érdemes felkeresnünk. A csúcsról az egész környék jól belátható: északnyugatra Biharfüred, Sasok szérűje, Kishavas, Dregán-völgy, Vlegyásza, kissé északkeletre a Bocsásza oldalában az Ördögmalom, ettől jobbra a Grujes- (Gruies)-hágó üdezöld mezeje, felette a Sztenisora még jobbra a Bricej és a Nagyhavas főgerince. Délre a csúcstól leereszkedve egy kiugró szikla tövébe szebb a kilátás. Innen látható a csúcsról eltakart Aleu-völgy feje, balra délkeletre a Bohogyő (Bohodei) sziklás homloka, háttérben a Nagy-Bihar (Cucurbata Mare, 1849 m), mellette a Rozsdás (Ruginoasa)-szakadék rozsdavörös háromszöge, ennek jobb csúcsa a Bakhát (Ţapu). Nyugat felé a Fericsei Magura jellegzetes vulkánszerű kúpja látszik. Közvetlenül alattunk a Kereszthegy (Dealul Crucii) sziklagerince lejt a Nagy-Phaeton vízeséshez, a mély szakadék baloldalán kiemelkedő sziklabálvány a Góliát. Délre és nyugatra a Kőrös völgyében fehérlenek Vaskoh (Vascau) és Belényes (Beius) házai, hátuk mögött a Moma Codru hegylánc, amely mögött Czárán Gyula sírjavan (Menyháza, Moneasa). Biharfüredről az út oda-vissza 7,5 km 527 m emelkedővel fel 2 óra és le másfél.

 

Jád-völgyi vízesések. Az út nagy részén a Jád völgyén haladunk, a Murgas erdészlaknál találunk egy nagy áfonyával benőtt hajóvég alakú sziklát, a Reménység hajóját. A közelben van a Lája-esés (Cascada Valul Miresei), érdemes a túlparton lévő Lája-esés kilátójához felkapaszkodni. 250-300 lépésre a kanyarban lévő sziklabevágásnál, jobbra lenn a mélységben látható a Diána berke. A vadászat istennőjéről elnevezett bazinszerű patak-mederről elhihető, hogy itt látta meg őt a kíváncsi Acteon, akit a haragos istennő változtatott szarvassá, hogy saját kutyái kergessék halálra. Két homorúan bevájt sötét, mohos sziklafaltól körülvett smaragdzöld medencébe tombolva tör be Acteon veszedelme hófehéren habzó, csipkés vízesése. A medence telve van pisztrángokkal és pár méteres mélysége ellenére kristálytiszta, átlátszó. Ezután elhagyjuk a Jád-völgyet, szerpentinen kapaszkodunk fel a Szerenád-vízeséshez. A Ieduţ-patak völgyében egy 15 m magas sziklafalról omlik alá a vízesés. Andalító, csendes zenéje, ellentétben a többi bihari lármás vízeséssel, méltán jogosította fel Czárán elnevezésére. De Czárán tud egy szerelmi históriáról is, mely a szép Illa tündér és az ifjú Gyalmér között játszódott le. Régen az ábrándos Gyalmér addig pengette ezüst hárfáját Illa tündér sziklavár erkélye alatt és addig énekelte bűvös, fájdalmas szerelmi dalait, míg a szép tündér átszellemülve szerelmesének dalaitól valósággal "aetheri" állapotba jutott. Gyalmér nagy elragadottságában mindebből nem vett észre semmit, ma is pengeti ezüst hárfáját és dalolja szerenádját örök idők óta, mit sem sejtve arról, hogy szép tündére csak akkor nyeri vissza testisé-gét, ha ő a dalt abbahagyja. De a szerenád örökösen szól, így mi sem láthatjuk a szép tündérkirálylányt.Tovább emelkedve visszatekinthetünk a Lája-hegyre és a Jád katlanára. A Iedut völgyében megszólaltatható a Baita felé fordulva a Jupiter-visszhang. A körút kb 15 km hosszú, 300 m emelkedő nehezíti és 7-8 óráig tart.


Ördögmalom (Moara Dracului) A Dregán keleti oldalán a Bocsásza 1741 m-es sziklacsúcsa alatt, délre fekvő mély sziklaszakadékban egy bővizű vízesés zúdul alá, melyet a nép Ördögmalomnak nevez. A hely rendkívüli vadsága, a meleg sziklás részeken esetlegesen található vipera valóban az ördög lakhelyévé jelölné a szakadékot, de a sziklafalak égbenyúló gótikus formái (innen a Czárán-féle nevük: Notre Dame-bástyák) felemelik a lelket. A Kishavason át a Grujes-hágón közelíthető meg, az út 15 km, kb. 900 m emelkedő és legalább 8 óráig tart.Kerestük eleget a merre lehetett,Ám hiába másztunk sziklahegyeket,Hiába kerestük, hátulról, - elölről,-Tán hogy az ördög is más malomban őröl... (Hanzéros)Valamikor régen, még az óriások idejében a daliás Briţei a hegytetőről lenézegetve megpillantotta lent a szép Dregán tündért. Amint az ilyenkor illik, rögtön fülig szerelmes lett belé, de a szép Dregán sem maradt érzéketlen Briţei iránt. Azonban a tündért egy rettenetes sárkány őrizte, aki a két szerelmes közé egy roppant sziklavárat épített, megrakva egy légió ördöggel. Bármerről akart is a derék Briţei szerelmeséhez kerülni, a sárkány felszedte bűbájos sziklavárát és mindenestől áttette oda, hol az ifjú közeledett. A tündér azonban addig kérlelte a hatalmas Buteasat, míg egy viharos éjszakán, mikor az ördögök is behúzódtak a vackukba, aláásta Briţei segítségével a várat. Nagy sziklás oldalából lebocsátott sziklabombáival ledöntötte a hatalmas bástyákat. Az ördögök közül csak magnak maradt meg egy-kettő, a többit eltemették a romok és csak a hely neve mutatja, hogy ittjártak valaha. Ahol pedig a menekülők végigrohantak, ott máig sem nőtt erdő. Élesen látszik az ördögök útja, mint egyenes gyepes sáv a Grujes-tető felé. A fősárkány a nagy ijedtségtől kővé dermedt és ma is ott látható a beomló víztömeg szomszédságában. A víz azóta is őrli a vár bástyáinak maradványait. De megviselte a nagy hegyomlás a Buteasat is. A hatalmas rázkódás alatt megroskadt a jó öreg feje is és azóta két mély horpadás látható rajta. A két szerelmes pedig máig is boldogan él.


Nagyhavas (Cornu Muntilor) Útban a Nagyhavasra Biharfüredet félkaréjban ölelő magas hegylánc, a környékre kitűnő kilátással tiszta időben. Magasabb sziklái: Bocsásza (Buteasa, 1792 m), Bricej vagy Síkhavas (Britei, 1759 m), Horgashavas (Cîrligati, 1649 m), Szegelet-havas (Cornu Muntilor, 1693 m), Hidegkút (Fînttna Rece, 1652 m), Istenek havasa (Bohodei, 1654 m) és a Mezőhavas (Poieni, 1627 m). A körút Biharfüredről 27 km, 1200 m emelkedő és 9-10 óra fárasztó gyaloglás.