Emléktúra a Boga-ligetben

Beküldve: .

Egri Ferenc túraleírása

Kotlacsik Irén (1935-2002) vezetett előszőr a Bulz-körút maradványain a Bulbuci -vízeséshez. A Székelyföldről elszármazott Irénke oszlopos tagja volt a Váradi Nyomda klubnak és alapító tagja az EKE Bihari osztályának. Bogai, hétvégi házában mindig szeretettel fogadta turista társait, akik évente megemlékeznek róla legalább egy emléktúra alkalmával.
 
boga03
 
Czárán Gyula korában még csak „a szép Bulz-liget" létezett a mai, egyre zsúfoltabb Boga-telep (liget) helyén, melyet a Belényes–Déva főútról lehet a legkönnyebben megközelíteni, ha Kisszedresnél (Sudrigiu) letérünk a 763-as számú megyei útra Vasaskőfalva (Pietroasa) illetve Pádis irányába. Vasaskőfalvától a Köves Körös völgyén haladunk felfele mintegy 8 km-t a Boga-telepig. Itt balra letérve elhagyjuk a Pádisra vezető utat, és leparkolhatjuk autóinkat a Boga Gyöngye (Perla Boghii) panzió előtt. A panziót magunk mögött hagyva, az üdülőtelep főútjáról elénk tárul a Boga-kő hatalmas amfiteátruma. Az első nagy kereszteződésnél jobbra fordulva és átkelve a Boga-patak (régen Bulz) hídján, már a Nyisztor-bérc északi oldalán a patak bal partján folytathatjuk utunkat a beindulási pontig. (A térképen 1-el jelölve: N46.60723 E22.65899, 580 m, tszfm). Innen egy olyan, nem jelzett körutat fogunk bejárni, mely a Boga-telepről indulókkal ismerteti meg Czárán Gyula Bulz-körútjának legszebb elemeit.
 
 
„A Hidra, a Bulzvár, Eduárd és Kunigunda, a Szarvaskő, az Oroszlánkő és Noé bárkája: mind az egy Mataringa-bércz ugyanazon sziklacsoportjának a néző pontok szerint váltakozó különféle alakulásai. A Három királyesés különböző kombinácziókban csoportosítva tárja szakaszait a néző elé s a Schmidl-esés, a Behemót fürdője és a Felső zuhatag pedig nem egyebek, mint a szakadékban alá ömlő Osel patak nagy vízesésének egyes szakaszai." (Czárán Gyula: Kalauz)

Ezen az útvonalon csak részben érintjük a régi Czárán-ösvény megmaradt nyomait, és becsatoljuk körutunkba a Nyisztor-bércet (ma Csonka-kő) is, melyet dr. Nyisztor Adorjánboga01 törvényszéki bíróról nevezett el anno Czárán Gyula. A Nyisztor-bérc függőleges mészkőfalai alatt meghúzódó hétvégi ház mellett megyünk fel egy hatalmas, mezőre, majd rézsútosan jobbra fel, a sziklák alatt megbújó kis ösvényen, a Csonka-kő legkeletibb pontjára, illetve a Pláj-mezőt a Boga-völgytől elválasztó nyeregbe, ahonnan jó kilátás nyílik a Száraz magura (Măgura Seacă), Bulz-kő (Piatra Bulzului) és a Tatár-hegy (Tărtăroaia) felé. (A térképen 2-el jelölve: N46.60517 E22.65255, 707 m tszfm).

Innen rövid emelkedő után már a Nyisztor-bérc függőleges falának tetején végigfutó, keskeny ösvényről csodálhatjuk a távoli Bohogyő (Bohodei), Szegelet-havas (Cornu Munţilor), Horgas-havas (Cârligatele) és az Égett-kő (Piatra Arsă) csúcsait, valamint a mélyben meghúzódó, szétszórt, hétvégi házakat. Az egymást követő kilátópontok érintésével jutunk el a gerinc végpontjára, ahonnan beláthatunk a Boga-kő hatalmas, amfiteátrumszerű katlanába, és szembe találjuk magunkat a Mataringa-bérc szemszög szerint váltakozó sziklaalakzataival. (A térképen 3-as ponttal jelölve: N46.60305 E22.66112, 759 m tszfm). Egy viszonylag meredek ereszkedő után kényelmes és kellemes erdei ösvényre érünk, mely hamarosan szekérúttá szélesedik. Balra lent már hallani a Bulbuci-patak tobzódását. A 4-es pontnál (N46.60023 E22.66617) át is kelünk rajta, és a jobb part közvetlen közelében beereszkedünk a Czárán-ösvényen a Háromkirály-vízeséshez (Cascada Bulbuci). Előbb Boldizsárt üdvözöljük (N46.60104 E22.66588), majd egy meredek vízfolyáson tovább ereszkedünk Gáspár oldalába (N46.60132 E22.66543). Lemegyünk a sziklafal és a vízesés között a patakmederbe, megkockáztatva egy kis zuhanyt, hogy szemből is lefotózhassuk. Itt kellemes uzsonnázó hely is van.

Tovább a patak bal partján haladunk és kimászva a kis katlanból már láthatjuk a középső Menyhártot is együtt Gáspárral. A patak medrét követve jól kitaposott ösvényen ereszkedünk vissza a Boga-patak völgyébe. (Czárán Bulz-körútja a Mataringa-bérc felé kanyarodik és onnan ereszkedik be a Behemót-szakadékhoz. Ezt a szakaszt még fel kell tárjuk!)

Innen felfelé haladunk a Schmidl-esés (Cascada Oşel) felé. (A térképen 9-el jelölve: N46.60710 E22.67038.) Javasolt útvonalunk szerint mi is előbb a Behemót-szakadék felső pontjához kapaszkodunk fel a Czárán-ösvény ereszkedő ágán. (A térképen 7-el jelölve: N46.60757 E22.67231). Még a Schmidl-esés előtt jobbra kell fordulnunk egy meredek boga05vízmosáson felfelé, majd balra, a Schmidl-esés sziklaperemén feljutunk az Oşel-patak medrének peremére. Beereszkedve a patahoz, már tapasztalhatjuk, hogy: „Szédülésre hajlandóknak tilos a bemenet! A Behemót-szakadék a hegységnek legijesztőbb, legfélelmesebb, legvisszariasztóbb szakadéka; fenekére csak egy-egy nyíltabb ponton lehet imitt-amott be látni. Az út benne mindenütt karfákkal van ellátva, minthogy az csak a merőleges sziklafalak keskeny párkányain lopózik be oda. Belépve a szakadék belső útjára egy falépcsőzet: ennek fokozatain le az alsó párkányútra s ezen a Behemóth fürdője, a szakadéknak egy teljességgel hozzáférhetetlen vízesése, alatta függőleges, magos falaktól őrzött nagy kerek sziklamedenczéjével. Behemót olyan fürdőkádat választott, melyet kívüle más senki ne használhasson." (Czárán Gyula: Kalauz)

Czárán építményeiből hírmondó sem maradt és nem is bátorítunk senkit a szakadék környékén bóklászni, de átkelve a patakon, egy sziklatörés peremén felmászhatunk a Boga-katlan peremére, a Czárán-kilátóhoz. (A térképen 8-al jelölve: N46.60785 E22.67134, 707 m, tszfm.) Innen kellemes kilátás tárul a Nyisztor-bérc felé, félelmetes rálátás a Boga-kőre és bőséges zergeürülék az ösvényen végig. A kilátótól a már ismert úton megyünk vissza, le a Boga-patakhoz és tovább felfelé rövidesen a Schmidl-esésig: „honnan szembetűnik a Behemót-szakadék alsó esése, a Schmidl-esés, így nevezve dr. Schmidl Adolf geográfus, a Biharhegység első tudós kutatója, ismertetője s ezen vízesés felfedezője után. Jellemző e vízesés képére az oldalánál nyíló boltozatos sziklaüreg s a túloldalon fölébe tornyosuló nagy sziklabástya ( a kilátópont)". (Czárán Gyula: Kalauz)

A kommunizmus dicsőségét hirdető kis vízgyűjtő tó és a vízesés lábát betonba öntő gát mellett elhaladva tovább mehetünk a zárt Bogavár bejáratáig, vagy a bátrabbak még azon is túl, egészen a Boga-kő lábáig, majd vissza a Boga-patak mellett túránk kiindulási pontjáig. 6 km-t tettünk meg, 548 m összemelkedéssel és 562 m összereszkedéssel.

Egri Ferenc
(a Czárán Gyula Alapítvány Elnöke)

 

boga02

boga04

boga06

boga07