Körösrévtől Vársonkolyosig a Királyerdőben

Beküldve: .

Egri Ferenc túraleírása

"A dikciózásnak leginkább itt van helye, hol két oldalról meredek sziklafalak néznek le reánk s a hegyoldalból kijövő patak csevegése, a májusi madárdal annyira föllelkesíti az embert ... de ne engem éltessenek az urak, hanem magasztalják a természetet, amely ily remek alkotásokat hoz létre",- mondta Czárán Gyula, amikor 1903. május 1-én, kis ünnepség keretein belül átadta a révieknek és az EKE képviseletében megjelent Szádeczky Kardos Gyulának és 25 fős kolozsvári hallgatói csapatának a gróf Zichy Ödön engedélyével elkészült Rév-Sonkolyos turista utat. Akkor még nem tudták, hogy a vízesést tápláló kis patak titkát csak novemberben fogják teljesen felfedni, amikor Handl Károly, ausztriából elszármazott vasúti pályafelvigyázó, észrevételei alapján Czárán kirobbantotta az addig ismeretlen révi Zichy-barlang bejáratát, utat nyitva ezáltal a barlang felfedezésének és a Sebes Körös szorosának turisztikai fellendülésének is. Mindezekről az eseményekről következetesen számolt be a nagyváradi Szabadság-ban (politikai napilap) az ünnepség házigazdája dr. Veress István, révi református lelkész.

3 HandlVeressCzaran

 

4 RevEKEEmlektabla

 
Amikor Révre látogatok nemcsak a régmúlt emlékei kavarognak bennem, hanem a közelmúlt pótolhatatlan veszteségei is. Mostmár Juhász Viktor kopjafájánál is fejet hajtunk, az új EKE révi osztályának megalapítója és a vidék legmarkánsabb szellemi és kulturális szürke eminenciása előtt.
Körösrévet Nagyváradról és Kolozsvárról a legkönyebben vonattal közelíthetjük meg. Természetesen ezt gépkocsival a Nagyvárad-Kolozsvár főútvonalon is megtehetjük. Ennek előnye, hogy rögtön Rév bejáratánál megállhatunk egy pillanatra, a lejteni kezdő út bal oldalában lévő kis sírkertnél, tisztelegve Handl Károly barlang felfedező emléke előtt. A városközpont felé haladva, volt lakóháza falán, megtaláljuk emléktábláját is. Ha vonattal érkezünk, legjobb olyan szerelvényt választani, amely megáll a Zichy-barlang előtt, mert ha a révi őrháznál szállunk le, végig kell gyalogolni a vasúti pálya mellett, mert az új híd, mely egyenesen a Czárán-körútra vezetné a turistát még nem készült el, a réginek pedig híre-pora sincs:
" A vonatról nem Rév állomáson, hanem Rév-őrháznál leszállva, t. a pálya mentén a szoros felé, s a nagy mészkemencze irányában át a Kőrös hidján s túl s rögtön letérve a mezőre, ezen végig pár száz lépést, mig j. az első szinjel az erdő szélén feltünik: itt kezdődik a kigyózó gy. út." (Czárán Gyula: Kalauz)

Tehát mi ellenkező irányból közelítjük meg a barlangot, követve a jelenlegi útjelzéseket (piros pont, kék sáv) átkelünk a barlangi őrház mellett a gyalagos hídon és szembe megyünk a czáráni Mén-Maróth-úttal. Mi most nem mentünk be a kivilágított Zichy-barlangba de örömmel tapasztaltuk, hogy a Kiss László és alulírott által kivésett sziklában még mindig áll az EKE bihari osztálya által 1993-ban felhelyezett Handl-Veress-Czárán emléktábla. A Révi EKE által még 1905-ben bevezetett hagyomány is él: a barlang bejárata előtt öreg nénike árusítja évtizedek óta, rendületlenül a révi fazekasságra utaló emléktárgyakat. A gróf Zichy Ödön által építtetett emeletes szálló azonban düledezik és lassan életveszélyes az arra járókra nézve! A szomorú látványt magunk mögött hagyva haladunk a Sebes Körös bal partján és hamarosan megérkezünk arra a Czárán által kirobbantott szikla párkányra, melynek 8 RevMenMarothParfalán, bokroktól jól védve, ott vannak az 1903-ból származó sziklafeliratok (firkák) is de a védő korlátokat elvitte az enyészet! Tovább kapaszkodunk fölfelé a Mén-Maróth Palástján, Uszáján magunk mögött hagyva a Pince- és Kecske-barlangokat (N46.96573 E22.51355), egészen a Mén-Maróth Pár-ig (N46.96607 E22.51265), az egymással szemben álló két hatalmas szikla toronyig:
„( a hagyomány szerint e vidéken állot volna Mén Maróth vára) egymással barátságosan kezet fogva (talán valami kibékülési scéna egy kis házi zivatar után)."(Czárán Gyula: Kalauz)

Áthaladunk a sziklakapu alatt, balra elhagyjuk a Devencze-baralgot (N46.96657 E22.51259), mely a hagyományok szerint az azonos nevű, Rákóczy-felkelő vezér fészke volt. Ma is látszanak a barlang falába vájt gerenda tartó üregek. Tovább kapaszkodva a meredek ösvényen, nem jelzett csapáson kijutunk a Ménmaróth-gallérjára (N46.96647 E22.51250), egy tágas szikla erkélyre, ahonnan szemügyre vehetjük a Tündérvárat, a Kétszemű hegyet, a vízesést. Visszatérve a jelzett útra hamarosan fölérünk a Mén-Maróth-út Alsó Kilátójára (N46.96641 E22.51147), ahonnan az egész szorost szemügyre vehetjük. Itt elhagyjuk a Czárán-utat, mely ide Rév felől érkezett és ereszkedett le a Zichy-barlanghoz többé-kevésbbé azon az útvonalon, ahonnan mi érkeztünk majd az Excelsior kilátó érintésével lekígyózott Sonkolyosra.
Tovább emelkedünk a szoros bal oldali gerincére, ahol balra hagyva a piros pont jelzésű turista utat (N46.96534 E22.50723) a kék sáv mentén szeljük át a Zichy-határt. Ennek magyaros nevéből lett a román „Zece hotare", amit egyesek magyarra visszafordítva csak „Tizfalusi-határnak" becéznek...A töbrökkel, karrmezőkkel, bauxitos lelőhelyekkel és őskarszttal tarkított fennsíkon kellemessen haladhatunk a révi vízöntő Zichy-barlangot tápláló Handl- (Pokol-) barlang víznyelő bejáratához (N46.93889 E22.46528). Ezt a barlangot Handl Károly fedezte fel és többedmagával tárta fel: "Erre a barlangra Czárán sokat költött. A költségeket mindig ő előlegezte. Éppen így sokat költött a barlang felső részére, a Batrina völgyben. 1904. szeptember havában egyik nap estefelé – mindig ilyenkor, kirándulásairól való hazatérte után szokott hozzám jönni – vidám arccal nyitott be kis szobámba. Csak ennyit mondott: Gratulálok! Mindjárt tudtam, hogy mihez gratulál. Ugyanis Handl, Csák Andor s én, ezen év július 19-én fedeztük fel az alsónál fenségesebb batrinai barlangot." (dr.Veress István). A barlang román neve (Peştera Bătrânului) adódik a földrajzi helyzetből, de azért nem kellene a magyar fordítást használni (Öreg-barlang) a Handl- (Pokol-) barlang helyett!
 
9 HandlPokolBarlang
 
A barlangba futó kis patak partján, a sziklahomlokzat alatt kellemesen meg lehet ebédelni, mielőtt tovább indulnánk a kék kereszt mentén. A Zichy-határ szétszórt házai között marad mögöttünk a karsztfennsík és hamarosan beereszkedünk a Győzelem-barlang (Peştera Izbândiş) szifonos kiömléséhez (N46.93334 E22.52054). Itt friss karsztvíz és kiépített pihenőhely vár ránk. Innen már csak egy jó fél órányi séta a sonkolyosi vasúti állomás, ahonnan Nagyvárad illetve Kolozsvár felé lehet távozni.

 

Egri Ferenc
Czárán Gyula Alapítvány – Bihari Turista Club

 

1 RevPokolSonkolyos

5 revkepeslap