Csodavár 2

Beküldve: .

A Glavoi-erdészháztól indulva szintén kétfelé ágazik az út. Az egyenesen felfelé haladó traktorút kissé meredeken a Ponor- rétre vezet, ez egy későbbi túránk célpontja lesz. Mi most a jobboldalra térő makadám utat követjük, amely elvezet egészen az Elveszett-világig. Ezen az úton haladva ébernek kell lennünk, mert a Csodavárhoz több turista út is vezet.

Csodavár

Beküldve: .

„Rejtelmes nagy ürege sokat ígér,
A benne járó mintha a mesék országában járna.
A barlang egyes képei mint csodálatos álomlátások láncolata
tűnnek elő s váltják fel egymást,
S aki künn van és innen a nagy portáléra még egyszer visszatekint,
mely mindezt elrejti: úgy érzi,
hogy egy gyönyörű szép álomból ébredt fel... „

Szamos -bazár

Beküldve: .

 
"Mintha a pokolnak templomában járnék,
Hol a báj elborzaszt, elbűvöl az árnyék:
Ahol egy világból, ami semmivé lett,
Kőben, fűben, fában éled az új élet.
Hol szelíd kellemmel társul erő, vadság,
Felemel a mélység, görnyeszt a magasság
S míg a néma csendnek hangja szól füledhez,
Lelked áldva, félve simul Istenedhez..."
( Részlet Hánzéros Géza Gáinobihariászából)

A Boga völgyében

Beküldve: .

2007 május elsejét a Boga völgyében töltöttük, pontosabban kiindulópontnak ezt a helyet terveztük be a kirándulásainkhoz. Innen minden nagyon jól megközelíthető. A Csodavárhoz gyalogoltunk föl, a harmadik nap a Galbena völgyébe mentünk és volt egy második nap is, amikor is nem mozdultunk ki a Boga völgyéből, de itt is akadt épp elég látnivaló.